ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Метою даної роботи є окреслити сучасний стан, переваги, недоліки та перспективи розвитку дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України. Завданням дослідження є характеристика дистанційного навчання як складової українського навчально-виховного процесу та виявлення переваг та недоліків даної форми навчання. Об’єктом дослідження є дистанційне навчання у вищих навчальних закладах України, предметом дослідження є сучасний стан та перспективи розвитку дистанційного навчання. У дослідженні використано методи аналізу довідкових джерел та узагальнення особливостей досліджуваного об’єкту. Результатом роботи є характеристика сучасного стану, переваг, недоліків та перспектив розвитку дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України.

Посилання

1. Про затвердження Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

2. Самолюк Н. Актуальність і проблемність дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Самолюк, М. Швець // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.1. –
С. 193. – Режим доступу до ресурсу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50.

3. Дистанційна освіта [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/distantciyna.html.

4. Андрущенко В. П. Засоби дистанційного електронного навчання і педагогічні технології / В. П. Андрущенко, А. П. Кудін // Вісн. академії дистанційної освіти. – 2004. – № 2. – С. 2–5.
Опубліковано
2017-06-21
Номер
Розділ
Теорія і методика навчання інформатики та інформатичних дисциплін у школі й ВНЗ