Створення відео лекцій в дистанційному навчанні

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати методику створення коротких відео лекцій для дистанційного навчання. Завдання дослідження: визначити структурні елементи навчального відео; дати рекомендації щодо методики створення визначених структурних елементів. Об'єктом дослідження є методика створення коротких навчальних відео лекцій, предметом дослідження є процес навчання студентів з використанням коротких навчальних відео лекцій. У дослідженні використано методи спостереження та аналізу. Практичним  результатом даного дослідження стане серія відео лекцій для дисциплін інформатичного циклу, призначених для використання у дистанційних курсах для  вищих начальних закладів.

Посилання

1. Маркозов Д. О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти / Д. О. Маркозов. // Педагогічні науки / Дистанційне навчання. – 2009. – №24.
2. Дистанційне навчання: Сучасний погляд на переваги та проблеми. // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – №10.
3. Khan Academy [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy.
4. How to Create Outstanding Educational Videos [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=mIdd7Owp9jg.
Опубліковано
2017-06-21
Номер
Розділ
Теорія і методика навчання інформатики та інформатичних дисциплін у школі й ВНЗ