Рейтингова система навчального закладу

Анотація

Метою дослідження є створення рейтингової системи навчального закладу з використанням web-технологій. Завданням дослідження є аналіз існуючих рейтингових систем, розробка моделі системи критеріїв для оцінювання діяльності навчального закладу, створення рейтингової системи у якості web-сервісу. Об’єктом дослідження є web-орієнтована рейтингова система, предметом дослідження є рейтингове оцінювання діяльності навчального закладу. У дослідженні використовувалися методи аналізу науково-технічних та науково-дослідницьких джерел з проблем використання, вивчення й узагальнення передового досвіду використання web-орієнтованих технологій для рейтингового оцінювання навчальних закладів. Результатом дослідження є розроблена web-орієнтована рейтингова система для навчальних закладів.

Посилання

Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти вищої освіти/Уклад. Петренко В.Л. Інформаційний вісник. - К.: Вища освіта. – 2003. - № 10. – 82 с.

Академічний рейтинг університетів світу. Режим доступу: http://www.shanghairanking.com/

Довідник з мови програмування PHP. Режим доступу: http://php.net/manual/ru/langref.php

Довідник PHP-фреймворку Symfony. Режим доступу: https://symfony.com/doc/current/index.html

Документація для ORM Doctrine. Режим доступу: http://docs.doctrine-project.org/en/latest/
Опубліковано
2017-06-21
Номер
Розділ
Комп'ютерні науки