Аналіз світового досвіду використання хмарних технологій у навчальному процесі під час навчання інформатичних дисциплін

Анотація

Метою дослідження є визначення можливостей і перспектив використання «хмарних технологій» у навчальному процесі, зокрема під час навчання інформатичних дисциплін. Завданням дослідження є   визначення онлайн-сервісів, за допомогою яких можна удосконалити процес навчання інформатичних дисциплін та з’ясувати відповідні переваги і недоліки їх використання. Об’єктом дослідження є навчальний процес у загальноосвітній школі та ВНЗ. Предметом дослідження є використання «хмарних технологій» під час навчання інформатичних дисциплін. У дослідженні використані методи порівняльного аналізу та синтезу, співставлення різних поглядів на основі вивчення різноманітних джерел. Результатом дослідження є комплекс рекомендацій з використання хмарних технологій у навчальному процесі, який може бути використаний для індивідуального вивчення онлайн-курсів або ж створення цілісних навчальних програм відповідних інформатичних дисциплін.

Посилання

1. Моделі гармонізації мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування навчально-пізнавальної діяльності [Електронний ресурс] / [О. М. Спірін, В. М. Дем'яненко, Ю. Г. Запорожченко та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.journal.iitta.gov.ua/ .

2. Хмарні обчислення [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія –Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмарні_обчислення .

3. Rădulescu A. Ș. A perspective on E-Learning and Cloud Computing [Електронний ресурс] / Aureliu Ștefan Rădulescu // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Mode of access:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814036064.
Опубліковано
2017-06-21
Номер
Розділ
Теорія і методика навчання інформатики та інформатичних дисциплін у школі й ВНЗ