Принципи та етапи побудови мультимедійної презентації

Анотація

Метою дослідження є створення мультимедійної презентації за всіма етапами та принципами розробки. Завданням дослідження було: проаналізувати основні принципи розробки мультимедійної презентації, упорядкувати їх, а також дослідити етапи створення презентації та запропонувати етапи загальної технології побудови презентації. Об’єктом дослідження є мультимедійна презентація, предметом дослідження є принципи та етапи її розробки. У дослідженні використано методи аналізу й узагальнення. Результатом дослідження є мультимедійна презентація, побудована з урахуванням ключових принципів та етапів розробки. Презентація була створена з метою використання її в навчальному процесі загальноосвітньої школи.

Посилання

1. Ляшенко Б. М. Електронні презентації Microsoft Power Point у навчальному процесі / Б.М. Ляшенко, Н.Б. Чорней. – PDF формат, 2005. – 4 с.

2. Міхо О. І. Використання електронних презентацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму / О. І. Міхо // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. . – 2012. – Вип. 33. – С. 411-415.
Опубліковано
2017-06-21
Номер
Розділ
Комп'ютерні науки