Доцільність використання прикладних педагогічних програмних засобів для навчання інформатики у вищих навчальних закладах

Анотація

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і, як наслідок такого процесу, перехід до інформаційного суспільства зумовлює необхідність зміни засобів та методів навчання, перш за все, у вищих навчальних закладах. Одним із таких є використання прикладних педагогічних програмних засобів для навчання під час підготовки майбутніх фахівців.

Посилання

1. Чернилевский Д. В., Філатов О. К. Технология обучения в высшей школе / Под ред. Д. В. Чернилевского. – М.: Экспедитор, 1996. – 228 с.

2. Адольф В. А. Методологические подходы к формированию информационной культуры педагога / В. Адольф, И. Степанова // Информатика и образование. – 2006. – № 1.

3. Львов М.С., Співаковський О.В., Круглик В.С. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – №3 (10). – 2005. – С.153–159.
Опубліковано
2017-06-21
Номер
Розділ
Комп'ютерні науки