Сайт призначений для публікації електронних версій журналів НПУ імені М.П. Драгоманова.

Журнали


    Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/local/www/apache24/data/joomla_test.npu.edu.ua/www/lib/pkp/classes/core/DataObject.inc.php on line 133
  •  Фахове видання з педагогічних наук.

  • Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/local/www/apache24/data/joomla_test.npu.edu.ua/www/lib/pkp/classes/core/DataObject.inc.php on line 133

    Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/local/www/apache24/data/joomla_test.npu.edu.ua/www/lib/pkp/classes/core/DataObject.inc.php on line 133

    Warning: Cannot use a scalar value as an array in /usr/local/www/apache24/data/joomla_test.npu.edu.ua/www/lib/pkp/classes/core/DataObject.inc.php on line 133
  • Студентське електронне видання. Факультет інформатики
  • «Мiждисципрлiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, по- вiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал має стати частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть для науковцiв з рiзних  галузей  презентувати новi iдеї, гiпотези, пiонерськi дослiдження. Особливо запрошуються до публiкацiї автори наукових статтей та (але не тiльки) наукових оглядiв, проте статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiї про науковi подiї, дискусiйнi повiдомлення  також  вiтаються.

1 - 3 з 3 результатів